Çerez Politikası

GİRİŞ:

BÜYÜKSOYLU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra “Şirket” ya da “BÜYÜKSOYLU OTOMOTİV” ) olarak, web sitemiz, uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler gibi birtakım teknolojilerden faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK Kanunu) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu metinde sitemizde ve uygulamamızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz. Çerez kullanımını onaylamıyorsanız internet sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi bu Politika’da gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

ÇEREZ NEDİR?

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde internet sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir.

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.orgadreslerini ziyaret edebilirsiniz.

 

ÇEREZ TÜRLERİ

Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:

 • Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin ana işlevi internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.
 • Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcıyı kapattıktan sonra da kullanıcı tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.
 • Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler ziyaret edilen internet sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
 • Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler ziyaret edilen internet sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

 

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

BÜYÜKSOYLU OTOMOTİV Gizlilik Politikası’nauygun olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır.

 

Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde internet sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.

 

Analitik Çerezler: İnternet sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik çerezler, internet sitesi nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da internet sitesi tasarımını değiştirebiliriz.

 

İşlevsellik Çerezleri: İnternet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: BÜYÜKSOYLU OTOMOTİV internet sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek ya da bu Politika’da gösterildiği şekilde çerez tercihlerini değiştirerek engellemeniz mümkündür.

Sitemizde kullandığımız bazı çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

 

Çerez

Sağlayıcı

Açıklama

Süre

Tür

_ga

buyuksoylu.com

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.

2 Yıl

İstatistik

_gat

buyuksoylu.com

Google Analytics tarafından istek oranını kısmak için kullanılır

1 gün

İstatistik

_gid

buyuksoylu.com

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için bir İD kaydeder.

1 gün

İstatistik

IDE

doubleclick.net

Google DoubleClick tarafından, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedeflenmiş reklamlar sunmak amacıyla, reklam verenin reklamlarını görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.

1 Yıl

Pazarlama

test_cookie

doubleclick.net

Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır.

1 gün

Pazarlama

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Kullanıcıların bant genişliğini, entegre edilmiş You Tube videoları içeren sayfalarda tahmin etmeye çalışır.

179 gün

Pazarlama

YSC

youtube.com

Kullanıcının YouTube'dan hangi videoları gördüğünün istatistiklerini tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.

 

Oturum süresince

Pazarlama

yt.innertube::nextId

youtube.com

Kullanıcının YouTube'dan hangi videoları gördüğünün istatistiklerini tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.

 

Kalıcı

Pazarlama

yt.innertube::requests

youtube.com

Kullanıcının YouTube'dan hangi videoları gördüğünün istatistiklerini tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.

 

Kalıcı

Pazarlama

yt-remote-cast-installed

youtube.com

Gömülü You Tube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depolar

 

Oturum süresince

Pazarlama

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Gömülü You Tube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depolar

 

Kalıcı

Pazarlama

yt-remote-device-id

youtube.com

Gömülü You Tube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depolar

 

Kalıcı

Pazarlama

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

Gömülü You Tube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depolar

 

Oturum süresince

Pazarlama

yt-remote-session-app

youtube.com

Gömülü You Tube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depolar

 

Oturum süresince

Pazarlama

yt-remote-session-name

youtube.com

Gömülü You Tube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depolar

 

Oturum süresince

Pazarlama

MvcLocalization.CurrentUICulture

buyuksoylu.com

Sınıflandırılmamış

1 yıl

Sınıflandırılmamış

 

ÇEREZ TERCİHLERİNİZİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ?

 

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

 

Tarayıcı Adı

Link

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi

Yandex

https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

Safari

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 

Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 

Veri sahibi olarak Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

BAŞVURU VE BİLGİ TALEP HAKKININ KULLANILMASI

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak şirketimize iletmeniz durumunda BÜYÜKSOYLU OTOMOTİV talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

BÜYÜKSOYLU OTOMOTİV tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ile veri güvenliğinin sağlanması konularında daha detaylı bilgiye BÜYÜKSOYLU OTOMOTİV  Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.